Warszawa 2022

Warszawa, 18 – 20 maja 2022

VIII Ogólnopolskie Warsztaty Techniczne

„SPAWALNICTWO DRÓG SZYNOWYCH

– Czy certyfikacja jest gwarancją bezpieczeństwa?”

Organizatorzy

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników RP Oddział w Warszawie

Klub Międzyzakładowy SITK przy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Diagnostyki w Warszawie