Warszawa 2023

Warszawa, 11 – 13 października 2023

IV SPOTKANIA DIAGNOSTYKI INFRASTRUKTURY SZYNOWEJ

Organizatorzy

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników RP Oddział w Warszawie

Klub Międzyzakładowy SITK przy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Diagnostyki w Warszawie

Instytutu Kolejnictwa w Warszawie